Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.kaptolcinema.hr i plaćanja putem Interneta

Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.kaptolcinema.hr i plaćanja putem Interneta

Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica www.kaptolcinema.hr ("stranice") (pružatelj usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 24146311117,  ("Blitz-CineStar")) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranica i plaćanjem putem Interneta. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@cinestarcinemas.eu
 
Prihvaćanje Općih uvjeta
 1. Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Internet stranica www.blitz-cinestar.hr ("Opći uvjeti") i plaćanja putem Interneta, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.
 2. Na pružanje usluga Blitz-Cinestara primjenjuju se i Opći uvjeti poslovanja dostupni ovdje. Molimo Vas da se upoznate s navedenim Općim uvjetima budući da se isti primjenjuju na odnos između Vas i Blitz-CineStara nastao kupovinom/rezervacijom ulaznica.
 
Promjene Općih uvjeta i stranica
 1. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Blitz-CineStar Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
 2. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.
 3. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Blitz-CineStar ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.
 
Registracija korisnika
 1. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
 2. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.
 3. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila Blitz-CineStar ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
 4. Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena tvrtki, brandova ili web stranica.
 5. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.
 6. Nakon registracije potrebno je aktivirati korisnički račun kako biste isti mogli ubuduće koristiti. Na Vašu e-mail adresu stići će link za aktivaciju koji je aktivan 15 minuta, nakon čega korisnički račun više nije moguće aktivirati. Svi neaktivirani korisnički računi biti će automatski obrisani od strane sustava kroz 24 sata od registracije.
 7. Blitz-CineStar zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opće uvjete ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. Blitz-CineStar zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
 8. U postupku registracije prikupljat ćemo i obrađivati određene Vaše osobne podatke sukladno važećim propisima i samo u svrhe koje su nužne radi ostvarenja Vaših prava i realizaciju usluga koje pruža Blitz-CineStar putem stranice. Detalji vezani za način prikupljanja i obradu osobnih podataka te prava ispitanika i kako ih ostvariti propisani su u Izjavi o privatnosti koja je dostupna ovdje. Molimo da se prije davanja Vaših osobnih podataka upoznate sa sadržajem iste.
 
Korištenje portala i interakcija korisnika
 1. Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.
 2. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše lozinke za korisnički račun i istu povremeno mijenjati. Vaša lozinka ne smije biti jednostavna, mora sadržavati minimalno 6 znakova (brojke i slova). Lozinka ne smije sadržavati osobne podatke (ime, prezime, e-mail, kućna adresa, broj telefona, datum rođena), brojeve u nizu ili identične brojevi, slova u nizu ili identična slova i također riječi kao što su: lozinka, zaporka, CineStar, cinestar itd. Sustav Vam neće dozvoliti promjenu lozinke niti prijavu s istom, ukoliko ne zadovoljava sigurnosne uvjete. Blitz-CineStar ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zlouporabu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu info@cinestarcinemas.eu
 3. Svaki je korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima stranica, te prihvaća da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj, te u skladu sa time Blitz-CineStar ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem stranica.
 4. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:
 1. se predstavljali u cilju svoje promocije;
 2. naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
 3. poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
 4. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
 5. maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
 6. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
 7. obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
 8. prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
 9. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
 10. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
 11. reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
 12. provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
 13. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
 14. sugerirali Vašu povezanost sa stranicama;
 15. kršili bilo koji pozitivan propis.
 1. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.
 2. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.
 3. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Blitz-CineStar nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.
 
Sadržaj i usluge
 1. Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara Blitz-CineStar, naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.
 2. Objavljivanje Vaših sadržaja na stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke Blitz-CineStar-a, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
 3. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.
 4. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
 5. Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Blitz-CineStar nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Blitz-CineStar se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Blitz-CineStar-om samo zbog postojanja veze s web stranicom.
 6. Blitz-CineStar do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.
 7. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Blitz-CineStar ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
 8. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Blitz-CineStar-u, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Blitz-CineStar-a, te nadoknaditi Blitz-CineStar-u svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
 9. Blitz-CineStar zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Blitz-CineStar također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.
 
 
Autorska prava
 1. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravim intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Blitz-CineStar-a.
 2. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
 3. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Blitz-CineStar-a.
 4. Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da se iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
 • Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
 • Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Blitz-CineStar-a;
 • Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Blitz-CineStar-a;
 • Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
 1. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Blitz-CineStar izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.
 2. Jamstva korisnika. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete Blitz-CineStar-u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
  a) da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
  b) da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
  c) da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
  d) da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Blitz-CineStar-u, drugim korisnicima ili trećim osobama;
  e) da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
 3. Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Blitz-CineStar-u zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Blitz-CineStar-u i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.
 
Kupovina kinoulaznica putem Stars Club 2x Bonus kartice
 1.  Kupovina kinoulaznica putem Stars Club 2x Bonus kartice podliježe slijedećim uvjetima:
 • Jednom potvrđena kupovina kinoulaznica više se ne može opozvati ili poništiti.
  Za kupljene, a nepreuzete kinoulaznice, nije moguće tražiti povrat sredstava (novca, bonus kinoulaznica, bodova...).
 • Kinoulaznice kupljene putem Interneta možete preuzeti na blagajni kina, na Cinematu, ili ih ispisati pomoću print@home usluge.
 • Uporaba Web koda za preuzimanje kinoulaznica na blagajnama ili na Cinematu nije dozvoljena u svrhu ulaska u kino dvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje kinoulaznice).
 • Za online kupovinu kinoulaznica nužno je upisati ispravan broj kartice i PIN-a kojeg ste odabrali na blagajni kina ili prilikom online aktivacije Stars Club 2x Bonus kartice.
 • Blitz-CineStar zadržava pravo promjene kinodvorane u kojoj će se održati projekcija za koju ste kupili ulaznice.
 • Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za ulaznicu kupljenu putem Stars Club 2x Bonus kartice, imate pravo tražiti povrat novca ili ju zamijeniti za isti film u nekom drugom terminu.
 • Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o željenom filmu, vremenu i mjestu projekcije te sve ostale podatke koje unosite u sustav jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Blitz-CineStar ne odgovara za zlouporabe Stars Club 2x Bonus kartice koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računalu.
 • Storniranje kupljenih ulaznica nije moguće. Zamjena kupljenih kinoulaznica za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena prije početka projekcije za koju je kinoulaznica kupljena, isključivo na blagajni kina za koje je kinoulaznica kupljena, osim u slučaju posebnih akcija (1+1 gratis, ulaznice kupljene po akcijskoj cijeni...), za istu projekciju zbog promjene mjesta sjedenja te kinoulaznica kupljenih u pretprodaji za koje nije moguća zamjena niti povrat sredstava. Pretprodaja podrazumijeva da su ulaznice puštene u prodaju tjedan ili više dana prije datuma prikazivanja nekog filma.
 • Na Stars Club 2XBonus karticu je moguće izvršiti nadoplatu putem Interneta. Minimalna nadoplata iznosi 60,00 kn te se svaka slijedeća povećava za isti iznos.
 • Nadoplata se odnosi na polaganje gotovine, a ne na polaganje kinoulaznica.
   
Kupnja ulaznica putem Interneta bankovnim karticama 
 1. Kinoulaznice je moguće kupiti korištenje slijedećih bankovnih kartica:
 • Diners Club kreditnom karticom
 • MasterCard kreditnom karticom
 • Visa kreditnom i debitnom karticom
 • Maestro debitnom karticom; i
 • American Express kreditnom karticom.
 1. Postupak kupnje na web stranici vrši se na slijedeći način:
 • odaberite na glavnoj stranici KUPI ULAZNICE ONLINE;
 • odaberite željeno CineStar kino;
 • odaberite film i termin;
 • prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom ili brojem Loyalty kartice i pripadajućim PIN-om
 • odaberite broj kinoulaznica koje želite kupiti (maksimalno 10 kinoulaznica);
 • odaberite red i sjedala;
 • odaberite vrstu plaćanja (CineStar Loyalty kartica ili bankovna kartica);
 • provjerite točnost svojih podataka za plaćanje prije potvrđivanja narudžbe;
 • izvršite plaćanje putem Corvus Pay sučelja;
 • transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne potvrda o autorizaciji transakcije od Corvus Pay sustava te CineStar Online potvrda s QR kodom kupljenih kinoulaznica;
 • ispišite dva primjerka kinoulaznice (preporučamo i jedan za Vašu evidenciju) koji će se odmah nakon plaćanja pojaviti na Vašem ekranu;
 • po dolasku u kino predočite Vašu kinoulaznicu djelatniku za kontrolu kinoulaznica.
 
 1. Postupak kupnje putem aplikacije vrši se na slijedeći način:
 • nakon pokretanja aplikacije odaberite opciju Kupi/rezerviraj ulaznice
 • odaberite željeno CineStar kino;
 • odaberite film, dan projekcije i termin;
 • odaberite broj ulaznica i vrstu sjedala (regular, VIP, LOVE BOX)
 • prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom ili brojem CineStar Loyalty kartice i pripadajućim PIN-om
 • odaberite red i sjedala;
 • odaberite vrstu plaćanja (CineStar Loyalty kartica ili bankovna kartica);
 • ukuliko ste odabrali plaćanje bankovnim karticama, plaćanje izvršite putem Corvus Pay sučelja;
 • transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne potvrda o autorizaciji transakcije od Corvus Pay sustava te CineStar Online potvrda s QR kodom kupljenih kinoulaznica;
 • ispišite dva primjerka kinoulaznice (preporučamo i jedan za Vašu evidenciju) koji će se odmah nakon plaćanja pojaviti na Vašem ekranu;
 • po dolasku u kino predočite Vašu kinoulaznicu djelatniku za kontrolu kinoulaznica.
 
 1. Online kupovina kinoulaznica kreditnim/debitnim karticama podliježe slijedećim uvjetima:
 • Za ulaznice kupljene online (isto uključuje web stranicu i aplikaciju), naplaćuje se naknada za online procesiranje za svaku kupljenu ulaznicu. Online naknada iznosi 1,90 kn s PDV-om, (1,52 kn neto) bez obzira na cijenu ulaznice. Prilikom online kupnje ulaznica cijena se iskazuje kao zbroj cijene ulaznice i naknade za online procesiranje. Online naknada se naplaćuje po ulaznici, ne po transakciji. Naknada se ne naplaćuje za bonus ulaznice i bonus bodove sa Stars Club Classic kartice.
 • Online kupovina kinoulaznica odnosi se na redovne kinoulaznice, kinoulaznice za matineje, ponoćne pretpremijere, skrivene pretpremijere, alternativne sadržaje (opera, balet,...), kao i ostale sadržaje određene kinoprogramom
 • Online kinoulaznice nije moguće kupiti studentskom karticom.
 • Kinoulaznice za posebne akcije koje odredi Blitz-CineStar (ljetne akcije, itd.) nije moguće kupiti Online.
 • Kinoulaznice je moguće online kupovati sve do početka projekcije.
 • Jednom transakcijom moguće je kupiti maksimalno 10 kinoulaznica.
 • Ukoliko izgubite ili zaboravite ispisanu kinoulaznicu, istu možete preuzeti uz pomoć Web koda na blagajnama kina ili na Cinematu.
 • Web kod nalazi se na ispisanoj kinoulaznici.
 • Uporaba Web koda nije dozvoljena u svrhu ulaska u kinodvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje kinoulaznice).
 • Blitz-CineStar zadržava pravo promjene kinodvorane u kojoj će se prikazivati film za koji ste kupili kinoulaznice.
 • Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za kinoulaznicu kupljenu online, imate pravo tražiti povrat novca, ili ju zamijeniti za isti film u nekom drugom terminu.
 • Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o željenom filmu, vremenu i mjestu projekcije te sve ostale podatke koje unosite u sustav jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Blitz-CineStar ne odgovara za zlouporabe kartica koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računalu.
 • Storniranje kupljenih ulaznica nije moguće. Zamjena kupljenih kinoulaznica za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena prije početka projekcije za koju je kinoulaznica kupljena, isključivo na blagajni kina za koje je kinoulaznica kupljena, osim u slučaju posebnih akcija (1+1 gratis, ulaznice kupljene po akcijskoj cijeni...), za istu projekciju zbog promjene mjesta sjedenja te kinoulaznica kupljenih u pretprodaji za koje nije moguća zamjena niti povrat sredstava. Pretprodaja podrazumijeva da su ulaznice puštene u prodaju tjedan ili više dana prije datuma prikazivanja nekog filma.
 • Jednom potvrđena kupovina kinoulaznica više se ne može opozvati ili poništiti.
 • Za kupljene, a nepreuzete kinoulaznice, nije moguće tražiti povrat sredstava.
 • Bonus sustav vrijedi i za online kupovinu kinoulaznica ukoliko se posjetitelji prilikom kupovine prijave kao korisnici Stars Club 2x bonus kartice.
 
Print@home
 1. Print@Home je usluga ispisa kinoulaznice kupljene online. U tom slučaju nije potrebno  ispisivati kinoulaznice na Cinematima ili blagajnama kina. Kinoulaznica se može ispisati o vlastitom trošku i u vlastitoj organizaciji (primjerice kod kuće ili u uredu).
 2. Usluga Print@Home koristi se na sljedeći način:
Na web stranici CineStara (www.blitz-cinestar.hr), nakon odabira željenog CineStar kina, korisnik treba upisati broj korisničke kartice i pripadajući PIN ili korisničko ime i lozinku. Zatim je potrebno odabrati filmski naslov, dan, termin, dvoranu i mjesto sjedenja. Transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, povezanu sa Stars Club 2x Bonus karticom ili korisničkim računom, stigne CineStar potvrda s Web kodom kupljenih kinoulaznica. Ukoliko mail s potvrdom nije došao u folder primljene pošte, potrebno je provjeriti folder neželjene pošte. Korisnik ispisuje kinoulaznicu na kojoj se nalazi Web kod. Prilikom dolaska u CineStar, korisnik pokazuje kinoulaznicu djelatniku na kontrolnom pultu koji očitava Web kod i prema porukama sa čitača dopušta ili ne dopušta ulazak u dvoranu. Za cijelu transakciju ispisuje se jedna print@home ulaznica s jednim Web kodom. Ukoliko korisnik kupuje više kinoulaznica, potvrda s jednim Web kodom vrijedi za sve kupljene kinoulaznice u toj transakciji. Isti Web kod može se koristiti samo jednom.
 

Zaštita Vaših podataka
 1. Kako bi ostvarili pravo na online kupovinu kinoulaznica potrebno je prilikom postupka kupovine dati određene osobne podatke i podatke o kreditnoj/debitnoj kartici te je prikupljanje i obrada takvih osobnih podataka detaljno regulirana Izjavom o privatnosti koja je dostupna ovdje. Molimo Vas da se prije davanja Vaših osobnih podataka upoznate sa sadržajem iste.
 2. Svi podaci o korisničkoj kartici su šifrirani GeoTrust EV SSL certifikatom, radi maksimalne sigurnosti i zaštite podataka.
 3. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na serveru CineStara.
 4. Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treća strana (Corvus Pay) koja zaprima broj kreditne/debitne kartice i ostale osobne podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. Corvus Pay se brine o sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Prijenos podataka osiguran je korištenjem TLS sigurnosnog protokola. U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših osobnih podataka i/ili broja kreditne/debitne kartice, Blitz-CineStar ne snosi odgovornost.
 
Odgovornost
 1. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.
 2. Stranice koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. Blitz-CineStar kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Blitz-CineStar.
 3. Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga Blitz-CineStar ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Blitz-CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.
 
Prigovori
 1. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na slijedeće adrese:
Blitz-CineStar d.o.o
Vice Vukova 6, 10000 Zagreb
MB: 01734067
OIB:24146311117 
 
Opće odredbe
 1. Na odnos između Vas i Blitz-CineStar-a primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 2. U dokumentu Izjava o privatnosti koji je dostupan ovdje detaljno je opisano kako koristimo Vaše podatke, koja prava kao ispitanik imate i kako ih ostvariti. Molimo Vas da se prije davanja Vaših osobnih podataka upoznate s istom.