Opći uvjeti korištenja Loyalty kartica

Opći uvjeti korištenja Loyalty kartica (Stars Club, Studentska i Senior Club kartica)
 
Opće odredbe 
1. Loyalty kartice (Stars Club, Studentska i Senior Club kartica, dalje u tekstu zajedno: Loyalty kartice) izdaje Blitz-CineStar d.o.o., Vice Vukova 6, Zagreb, OIB: 24146311117 (u daljnjem tekstu: Izdavač). Vlasnik kartice je isključivo Izdavač. Korištenjem Loyalty Kartice i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem ulaznice za korištenje usluga Izdavača (uključujući sve dostupne prodajne kanale), prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Loyalty kartica ("Opći uvjeti"), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga Izdavača koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Loyalty Kartice, rezervirati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način stjecati ulaznice za korištenje usluga Izdavača. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje mutipleksa CineStar primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
2. Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja Loyalty kartica, odnosno odnosne usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Izdavač Vam savjetuje da prije korištenja bilo koje Loyalty Kartice, rezervacije, narudžbe, kupnje ili drugog korištenja usluga Izdavača provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
3. Korisnik je dužan čuvati svoju Loyalty karticu i savjesno postupati s njome te je koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Općim uvjetima korištenja.
4. Ne može se tražiti gotovinski povrat uplaćenih novčanih sredstava, bonus ulaznica ili bonus bodova sa Stars Club kartice. Također, prilikom kupovine jednog proizvoda ili usluge nije moguće za plaćanje istovremeno koristiti bonus bodove i gotovinski dio Loyalty kartice ukoliko iznos bonus bodova na kartici nije jednak li veći od cijene ulaznice ili proizvoda, odnosno, razliku nije moguće platiti gotovinskim dijelom kartice. Bonus ulaznice i bonus bodovi se iznimno ne mogu zamijeniti za ulaznice projekcija koje imaju poseban status zbog ograničenja na koje Izdavač ne može utjecati.
5. Ukoliko Izdavač odluči, iz bilo kojeg razloga, povući Loyalty karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje sredstava s Loyalty kartice u razdoblju od najmanje 3 mjeseca od dana kada je donesena odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obaviješten putem web stranice Izdavača (www.blitz-cinestar.hr i www.kaptolcinema.hr).
6. Izdavač kao voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika Loyalty kartice vezane uz izdavanje i korištenje Loyalty kartica sukladno važećim propisima i samo u svrhe koje su nužne radi ostvarenja prava temeljem Loyalty kartica. Detalji vezani za način prikupljanja i obradu osobnih podataka te prava Korisnika kao ispitanika i kako ih ostvariti propisani su u Izjavi o privatnosti koja je dostupna na stranici www.blitz-cinestar.hr/izjava-o-privatnosti, https://www.kaptolcinema.hr/izjava-o-privatnosti i na blagajni kina. Molimo da se prije davanja Vaših osobnih podataka upoznate sa sadržajem iste.
7. Za rješavanje mogućih sporova nadležan je sud u Zagrebu.
 
Gubitak Loyalty Kartice
8. O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Loyalty Kartice, Korisnik je dužan osobno obavijestiti Izdavača (info blagajna u kinu). Izdavač ne preuzima nikakve financijske obveze ili odgovornost za štetu koja nastane uslijed gubitka ili krađe Loyalty Kartice. Opoziv Kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice od strane Korisnika moguć je samo ako je Korisnik naveo pravilne podatke koji moraju biti istovjetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Loyalty Kartice.
9. Broj index bodova na Studentskoj kartici, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Studentske kartice, odnosno Zahtjev za opoziv Studentske kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe kartice, prenosi se na novu Studentsku karticu. Prilikom izdavanja nove Studentske kartice Korisnik je ponovno dužan jednokratno uplatiti 9,00 Kn (devet kuna).
10. Iznos pozitivnog salda se, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Loyalty kartice, odnosno Zahtjev za opoziv zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice, prenosi na novu Loyalty karticu i ne može se isplatiti u gotovini.
11. Izdavač ne jamči i nije dužan nadoknaditi moguće umanjenje index bodova (na Studentskoj kartici) odnosno pozitivnog salda (na Stars Club kartici) nastalih od trenutka gubitka Loyalty kartice pa do zaprimanja obavijesti o opozivu kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice od strane Korisnika.

Reklamacije
12. Reklamacije, kao i dodatne informacije vezane uz korištenje Loyalty kartica, moguće je rješavati na info blagajni kina, putem telefona 01/ 6396 720 ili putem e-maila: starsclub@cinestarcinemas.eu
 

STARS CLUB KARTICA
Izdavanje Stars Club kartica 
13. Korisnik Stars Club kartice (dalje u tekstu: Stars Club kartica) može biti svaka punoljetna fizička osoba koja se učlani online putem. Nakon online učlanjenja Korisnik će na e-mail adresu dobiti pripadajući online broj kartice i QR kod. Također, Korisnik može na svoj mobilni uređaj preuzeti iCineStar aplikaciju, upisati online broj kartice i pripadajući PIN, a aplikacija će automatski generirati QR kod.
14. Korisnik Stars Club kartice je Korisnik ili osoba koju je Korisnik ovlastio na korištenje Stars Club kartice. Stars Club kartica glasi isključivo na Korisnika.
15. Stars Club kartica je zaštićena PIN-om sa minimalno šest znamenki (brojevi). Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih strana, Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…) te broj telefona, datum rođendana ili slične PIN-ove koji mogu sadržavati osobne informacije. Jedino je Korisnik ovlašten tražiti zamjenski PIN. Sustav Vam neće dozvoliti da promijenite PIN, ukoliko isti ne zadovoljava sigurnosne uvjete.

Novčani polozi
16. Nositelj ili osoba koju on ovlasti mogu polagati novčane gotovinske pologe (u daljnjem tekstu: Gotovina) na Stars Club Karticu na blagajnama kina, online ili putem iCineStar aplikacije te koristiti položenu Gotovinu za plaćanja u skladu s Općim uvjetima. Minimalan iznos pologa je 60,00 kn. Ovisno o iznosu jednokratno položenog novčanog iznosa stječete pravo na bonus ulaznice (tablica bonus ulaznica).
 
Korištenje Stars Club Kartice
17. Stars Club karticu je moguće koristiti u svim multipleksima CineStar u Republici Hrvatskoj te u kinu Kaptol Boutique Cinema.
18. Stars Club kartica se koristi za kupovinu proizvoda i usluga u spomenutim multipleksima i to online, na Cinematima i blagajnama CineStara.
19. Online broj kartice koristi se za kupnju kinoulaznica online (aplikacija i web) i na Cinematima, dok se QR kod koristi za kupnju proizvoda i kinoulaznica na blagajni kina. Korisnici koji su se ranije učlanili u Loyalty program i imaju Stars Club kartice u fizičkom obliku, mogu nastaviti koristiti postojeću  Stars Club karticu (u fizičkom obliku) na blagajni kina i online (aplikacija i web), a za online plaćanje koriste broj Stars Club kartice (u fizičkom obliku) koji je otisnut na prednjoj strani  Stars Club kartice (u fizičkom obliku) te pripadajući PIN.
20. Korisnik Stars Club kartice ima mogućnost korištenja print@home usluge, odnosno sam ispisivati kinoulaznicu koju je kupio online putem.
21. Stars Club karticom nije moguće plaćati alkohol i cigarete, osim u kinu Gold Class by Premium Visa, CineStar Arena Zagreb.
22. Prilikom kupnje kinoulaznica na web stranici, putem iCineStar aplikacije, na blagajni kina ili na Cinematu Korisnik je dužan upisati svoj PIN, kako bi potvrdio i autorizirao kupnju.
23. Korisnik je, prilikom kupovina na blagajnama CineStara, dužan naglasiti da li želi za kupovinu koristiti gotovinu ili dodijeljene bonuse temeljem korištenja Stars Club kartice u skladu sa Općim uvjetima.
24. Zbog sigurnosti i sprječavanja zlouporaba, Korisnik, odnosno osoba koju on ovlasti, su obvezni paziti da se svi postupci na prodajnom mjestu obavljaju u njegovoj nazočnosti, kao i da se sve moguće nejasnoće ili nepravilnosti odmah riješe.
25. Stars Club kartica se ne može koristiti za plaćanje usluge Tvoje privatno kino, rođendanskih proslava, izvanrednih školskih projekcija, grupnih popusta i drugih organiziranih posjeta.

Bonusi
26.  Korisnik Stars Club kartice može ostvariti sljedeće bonuse:
 • bonus ulaznice
 • bonus bodove
27. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Izdavač pridržava pravo izmjene načina obračuna bonusa navedenih u ovim Općim uvjetima.
 
Bonus ulaznice
28. Korisnik Stars Club kartice stječe pravo na bonus ulaznice s obzirom na visinu pojedinačne uplate Gotovine na Stars Club karticu. Minimalni iznos pojedinačne uplate Gotovine na Stars Club karticu iznosi 60,00 kn. Bonus ulaznice se ostvaruju samo za pojedinačne uplate Gotovine. Ukupno uplaćeni iznosi prilikom više pojedinačnih uplata se ne zbrajaju i ne mogu se koristiti za ostvarivanje prava na bonus ulaznice.
29. Bonitetna ljestvica ulaznica s obzirom na pojedinačnu uplatu Gotovine na Stars Club karticu:
 • Od 60,00 kn do 299,00 kn = 0 bonus ulaznica
 • Od 300,00 kn do 449,00 kn = 1 bonus ulaznica
 • Od 450,00 kn do 599,00 kn = 2 bonus ulaznice
 • Od 600,00 kn i više = 3 bonus ulaznice
 
30. Bonus ulaznice moguće je zamijeniti za sve 2D ulaznice redovnih projekcija u multipleksima CineStar te u kinu Kaptol Boutique Cinema. Zamjena za ulaznice za posebne formate određene u pravilima Izdavača (primjerice, Real 3D format i eXtreme format) kao i za posebne cijene određene u cjeniku multipleksa CineStar i kina Kaptol Boutique Cinema (primjerice one koje uključuju VIP, VIP RELAX, LOVE BOX, ROYAL BEDS sjedala, kao i dodatke za duži film), moguća je uz nadoplatu za odnosni dodatak za poseban format ili posebnu cijenu prema važećem cjeniku. Bonus ulaznice nije moguće zamijeniti za 4DX, IMAX, Gold Class projekcije, kao niti za projekcije u Kids dvorani (CineStar Joker Split), za Spektakle, pretpremijere, specijalne projekcije (pakete koji sadrže ulaznicu i proizvod) i boutique sjedala.
Bonus bodovi
31. Korisnik Stars Club kartice stječe pravo na bonus bodove s obzirom na visinu jednokratno potrošenog iznosa Gotovine sa Stars Club kartice (što ne uključuje potrošnju prethodno dodijeljenih bonusa). Pod pojmom jednokratno podrazumijeva se sljedeće:
 • Prilikom online kupovine (aplikacija i web) i kupovine putem Cinemata kriterij je svaki pojedini nalog za plaćanje Gotovine sa Stars Club kartice.
 • Kod kupovine na blagajnama kina kriterij je nalog za plaćanje Gotovine sa Stars Club kartice za svaki pojedini račun izdan na blagajnama.
32. Bonus bodove Korisnik Stars Club kartice stječe prema sljedećim kriterijima:
 • Za svakih 20 kn jednokratno potrošenog iznosa Gotovine sa Stars Club kartice na blagajnama kina, na Cinematu ili online (web i aplikacija), Korisnik stječe pravo na 1 (jedan) bonus bod.
 • Novčana vrijednost 1 (jednog) boda je 1 (jedna) kuna i može se zamijeniti isključivo za proizvode i usluge CineStara i ne može se isplatiti u gotovini.
 • Radi izbjegavanja svake dvojbe, Izdavač pridržava pravo izmjene uvjeta stjecanja i trošenja bonus bodova.
 • Bonus bodovi se ne mogu koristiti u istoj transakciji u kojoj su stečeni.
 • Manjak bodova za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nije moguće nadomjestiti gotovinom u trenutku plaćanja.
 • Za domaće filmove Korisnik stječe dvostruki iznos bonus bodova.
 • Bonus bodove nije moguće koristiti za plaćanje rođendanskih proslava, grupnog popusta, organiziranih projekcija te usluge Tvoje privatno kino, specijalnih projekcija, odnosno, paketa koji sadrže ulaznicu i proizvod te za 4DX projekcije, Spektakle i pretpremijerne projekcije.Bonus bodovi se ne dodjeljuju prilikom svake kupnje; prilikom kupnje ulaznica unutar Obiteljskog paketa , ulaznica za Moju CineStar Srijedu i ostalih posebnih akcija koje odredi Izdavač.  
 
 
STUDENTSKA KARTICA
Izdavanje CineStar Studentske kartice
33. Studentska Kartica se može koristiti u svim CineStar multipleksima te u kinu Kaptol Boutique Cinema. Korisnik Studentske kartice može biti svaki student u Republici Hrvatskoj koji ispuni i preda pristupnicu, predoči valjani index, iksicu ili potvrdu o statusu studenta uz valjanu identifikacijsku ispravu te jednokratno uplati iznos od 9,00 Kn (devet kuna).
34. Korisnik Studentsku Karticu može koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim uvjetima.
35. Studentska Kartica glasi na ime Korisnika i isključivo je Korisnik Studentske Kartice može i smije koristiti. Student može imati samo jednu karticu.
36. Studentska kartica je zaštićena PIN-om sa minimalno šest znamenki (brojevi). Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih strana, Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…) te broj telefona, datum rođendana ili slične PIN-ove koji mogu sadržavati osobne informacije.
37. Korisnik je jedini ovlašten tražiti opoziv stare te izdavanje nove Studentske Kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Studentske kartice. Studentska kartica nije prenosiva na treću osobu.
 
Korištenje Studentske Kartice
38. Studentsku Karticu je moguće koristiti isključivo na blagajnama za prodaju kinoulaznica i na prodajnim mjestima hrane i pića u kinu, osim na prodajnim mjestima alkohola i cigareta.
39. Na Cinematu i na Internetu moguće je samo pogledati stanje Index bodova na Studenstkoj kartici uz pomoć PIN-a  
40. Korisnik je prilikom kupovine na blagajni kina dužan pokazati identifikacijsku ispravu radi ostvarivanja prava na pogodnosti koje Studentska Kartica omogućava, a koje su u skladu s ovdje navedenim uvjetima.
41. Prilikom kupovine kinoulaznica i proizvoda na blagajni kina Korisnik Nositelj Studentske kartice dužan je upisati svoj PIN kako bi potvrdio kupnju.
42. Studentska  kartica je valjana do 30.09. tekuće godine, a nakon toga kartica prestaje važiti. Ponovno aktiviranje može se ostvariti osobnim dolaskom Korisnika na blagajnu CineStara, predočenjem valjanog indexa/iksice za tekuću godinu/potvrde o studiranju ovjerene na fakultetu, te važeće identifikacijske isprave. Pri ponovnom aktiviranju nije potrebno ponovno uplatiti 9,00 kn, već Korisniku ostaje na korištenje ista Studentska Kartica s istim serijskim brojem.
43. Index bodovi na Studentskoj Kartici čuvaju se i mogu se zamijeniti za CineStar index poklone max. unutar 12 (dvanaest) mjeseci nakon isteka valjanosti Studentske Kartice.
 
Pogodnosti korištenja Studentske kartice
44. Korisnik Studentske kartice može ostvariti sljedeće pogodnosti:
 • povoljnije cijene kinoulaznica (prema cjeniku važećem na dan kupovine ulaznica);
 • index bodovi;
 • studentski menu (prema cjeniku važećem na dan kupovine)
45. Korisnik Studentske kartice stječe pravo na povoljnije cijene kinoulaznica tijekom tjedna prema važećem cjeniku na dan kupovine ulaznica. Korisnik Studentske kartice može kupiti samo 2 (dvije) kinoulaznice za isti dan. Ostali prodajni artikli u kinu mogu se kupovati neograničeno. Index bodovi se sakupljaju isključivo uz predočenje Studentske kartice.
46. Izdavač zadržava pravo promjene cijena kino ulaznica u izvanrednoj situaciji. Povoljnije kinoulaznice nije moguće kupiti za pretpremijere, Gold Class projekcije te za koncerte i boutique uslugu u Kaptol Boutique Cinema kinu.
47. Korisnik Studentske kartice stječe pravo na povoljnije cijene hrane i pića u CineStaru kupnjom Studentskog menija.
48. Korisnik Studentske kartice stječe pravo na index bodove isključivo kupovinom na blagajnama u CineStaru uz predočenje Studentske kartice i u skladu s ovdje navedenim uvjetima i to na način:
 • Kod svakog plaćanja kino ulaznice Studentskom karticom automatski se bilježe Index bodovi na računu Korisnika, u skladu s bonus programom.
 • Za svaku kupljenu ulaznicu i studentski meni sa Studentskom karticom Korisnik dobiva jedan Index bod.
49. Prikupljene Index bodove moguće je zamijeniti za sljedeće CineStar Index poklone:
 • 10 Index bodova - Plakat filma po izboru*
 • 20 Index bodova - Studentski Meni
* Izbor ovisi o raspoloživosti pojedinih plakata
 

SENIOR KARTICA
Izdavanje Senior Club kartice
50. Korisnik Senior Club kartice može biti svaka umirovljena osoba koja ispuni i preda pristupnicu te na blagajni da na uvid osobnu iskaznicu i odrezak o primljenoj mirovini. Korisnik može Senior Club karticu koristiti isključivo za kupnju kino ulaznica po povoljnijoj cijeni u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Senior Club kartica glasi isključivo na ime Korisnika i jedino je Korisnik ovlašten zatražiti opoziv stare te izdavanje nove Senior Club kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Senior Club kartice.
 
Korištenje Senior Club kartice
51. Senior Club karticu je moguće koristiti u svim multipleksima CineStar i u kinu Kaptol Boutique Cinema. Senior Club kartica se koristi za kupovinu ulaznica po povoljnijoj cijeni isključivo na blagajni CineStara. Ovom karticom mogu se kupiti najviše dvije kino ulaznice po povoljnijoj cijeni za kino predstave koje su na redovnom programu održavaju ponedjeljkom i utorkom osim blagdanima i praznicima. Na osnovnu cijenu ulaznice nadoplaćuju se dodaci za 3D, eXtreme, dužinu filma, VIP, VIP RELAX, ROYAL BEDS i LOVE BOX sjedala. Popust ne vrijedi za 4DX, IMAX, Gold Class i pretpremijerne projekcije te za Boutique sjedala.
52. Senior Club karticom nije moguće kupiti proizvode iz asortimana koji CineStar nudi niti na iste ostvariti popust.