Opći uvjeti korištenja Loyalty kartica

Opći uvjeti korištenja Loyalty kartica (Stars Club 2X Bonus Classic, Studentska i Senior Club kartica)
 
Opće odredbe 
1. Loyalty kartice (Stars Club 2x Bonus Classic, Studentska i Senior Club kartica, dalje u tekstu zajedno: Loyalty kartice) izdaje Blitz-CineStar d.o.o., Vice Vukova 6, Zagreb, OIB: 24146311117 (u daljnjem tekstu: Izdavač). Vlasnik kartice je isključivo Izdavač. Korištenjem Loyalty Kartice i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem ulaznice za korištenje usluga Izdavača (uključujući sve dostupne prodajne kanale), prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Loyalty kartica ("Opći uvjeti"), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga Izdavača koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Loyalty Kartice, rezervirati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način stjecati ulaznice za korištenje usluga Izdavača. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje mutipleksa CineStar primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
2. Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja Loyalty kartica, odnosno odnosne usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Izdavač Vam savjetuje da prije korištenja bilo koje Loyalty Kartice, rezervacije, narudžbe, kupnje ili drugog korištenja usluga Izdavača provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
3. Korisnik je dužan čuvati svoju Loyalty karticu i savjesno postupati s njome te je koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Općim uvjetima korištenja.
4. Ne može se tražiti gotovinski povrat uplaćenih novčanih sredstava, bonus ulaznica ili bonus bodova sa Stars Club 2x Bonus Classic kartice. Također, prilikom kupovine jednog proizvoda ili usluge nije moguće za plaćanje istovremeno koristiti bonus bodove i gotovinski dio Loyalty kartice ukoliko iznos bonus bodova na kartici nije jednak li veći od cijene ulaznice ili proizvoda, odnosno, razliku nije moguće platiti gotovinskim dijelom kartice. Bonus ulaznice i bonus bodovi se iznimno ne mogu zamijeniti za ulaznice projekcija koje imaju poseban status zbog ograničenja na koje Izdavač ne može utjecati.
5. Ukoliko Izdavač odluči, iz bilo kojeg razloga, povući Loyalty karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje sredstava s Loyalty kartice u razdoblju od najmanje 3 mjeseca od dana kada je donesena odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obaviješten putem web stranice Izdavača (www.blitz-cinestar.hr i www.kaptolcinema.hr).
6. Izdavač kao voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika Loyalty kartice vezane uz izdavanje i korištenje Loyalty kartica sukladno važećim propisima i samo u svrhe koje su nužne radi ostvarenja prava temeljem Loyalty kartica. Detalji vezani za način prikupljanja i obradu osobnih podataka te prava Korisnika kao ispitanika i kako ih ostvariti propisani su u Izjavi o privatnosti koja je dostupna na stranici www.blitz-cinestar.hr/izjava-o-privatnosti, https://www.kaptolcinema.hr/izjava-o-privatnosti i na blagajni kina. Molimo da se prije davanja Vaših osobnih podataka upoznate sa sadržajem iste.
7. Za rješavanje mogućih sporova nadležan je sud u Zagrebu.
 
Gubitak Loyalty Kartice
8. O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Loyalty Kartice, Korisnik je dužan osobno obavijestiti Izdavača (info blagajna u kinu). Izdavač ne preuzima nikakve financijske obveze ili odgovornost za štetu koja nastane uslijed gubitka ili krađe Loyalty Kartice. Opoziv Kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice od strane Korisnika moguć je samo ako je Korisnik naveo pravilne podatke koji moraju biti istovjetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Loyalty Kartice.
9. Broj index bodova na Studentskoj kartici, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Studentske kartice, odnosno Zahtjev za opoziv Studentske kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe kartice, prenosi se na novu Studentsku karticu. Prilikom izdavanja nove Studentske kartice Korisnik je ponovno dužan jednokratno uplatiti 9,00 Kn (devet kuna).
10. Iznos pozitivnog salda se, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Loyalty kartice, odnosno Zahtjev za opoziv zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice, prenosi na novu Loyalty karticu i ne može se isplatiti u gotovini.
11. Izdavač ne jamči i nije dužan nadoknaditi moguće umanjenje index bodova (na Studentskoj kartici) odnosno pozitivnog salda (na Stars Club 2X Bonus Classic kartici) nastalih od trenutka gubitka Loyalty kartice pa do zaprimanja obavijesti o opozivu kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice od strane Korisnika.

Reklamacije
12. Reklamacije, kao i dodatne informacije vezane uz korištenje Loyalty kartica, moguće je rješavati na info blagajni kina, putem telefona 01/ 6396 720 ili putem e-maila: starsclub@cinestarcinemas.eu
 

STARS CLUB 2X BONUS CLASSIC KARTICA
Izdavanje Stars Club 2X Bonus Classic kartica 
13. Korisnik Stars Club 2X Bonus Classic kartice (dalje u tekstu: Stars Club kartica) može biti svaka punoljetna fizička osoba koja ispuni i preda pristupnicu te položi na Stars Club karticu minimalno 60,00kn. Korisnik Stars Club Korisnik kartice je Korisnik ili osoba koju je Korisnik ovlastio na korištenje Stars Club kartice. Stars Club kartica glasi isključivo na Korisnika. Stars Club kartica je zaštićena PIN-om sa minimalno šest znamenki (brojevi). Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih strana, Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…) te broj telefona, datum rođendana ili slične PIN-ove koji mogu sadržavati osobne informacije. Jedino je Korisnik ovlašten tražiti zamjenski PIN ili zatražiti opoziv stare te izdavanje nove Stars Club kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Stars Club kartice. Sustav Vam neće dozvoliti da promijenite PIN, ukoliko isti ne zadovoljava sigurnosne uvjete.
Novčani polozi
14. Nositelj ili osoba koju on ovlasti mogu polagati novčane gotovinske pologe (u daljnjem tekstu: Gotovina) na Stars Club Karticu na blagajnama kina, online ili putem iCineStar aplikacije te koristiti položenu Gotovinu za plaćanja u skladu s Općim uvjetima. Minimalan iznos pologa je 60,00 kn. Ovisno o iznosu jednokratno položenog novčanog iznosa stječete pravo na bonus ulaznice (tablica bonus ulaznica).
Online izdavanje Stars Club 2xBonus Classic Kartice
15. Nositelj može zatražiti Stars Club karticu i online čime se uključuje u program vjernosti sa svim pravima i obvezama kao i u slučaju Stars Club kartica izdanih na blagajnama Izdavača, u kojem slučaju će mu se izdati poseban broj kartice za aktivaciju online i pripadajući QR kod. Broj kartice koji dobijete prilikom online aktivacije možete zadržati i koristiti za kupovinu kinoulaznica online, dok za kupovinu proizvoda i kinoulaznica na blagajni kina koristite QR kod koji će biti vidljiv prilikom Vaše prijave u iCineStar aplikaciju s brojem kartice i pripadajućim PIN-om. Ukoliko želite fizičku karticu, istu možete zatražiti na blagajni CineStar kina koji ste odabrali prilikom online aktivacije. Sva sredstva sa Stars Club kartice biti će prebačena na novu karticu, a online broj kartice tada prestaje vrijediti. Prilikom prijave u iCineStar aplikaciju s novim brojem kartice dobit ćete novi QR kod koji će sadržavati broj Stars Club kartice.
 
Korištenje Stars Club Kartice
16. Stars Club karticu je moguće koristiti u svim multipleksima CineStar te u kinu Kaptol Boutique Cinema. Stars Club kartica se koristi za kupovinu proizvoda i usluga u spomenutim multipleksima i to online, na Cinematima i blagajnama CineStara. Korisnik Stars Club kartice ima mogućnost korištenja print@home usluge, odnosno sam ispisivati kinoulaznicu. Stars Club karticom nije moguće plaćati alkohol i cigarete, osim u kinu Gold Class by American Express, CineStar Arena Zagreb. Prilikom kupovine kinoulaznica online, na blagajni kina ili na Cinematu, korisnik je dužan upisati svoj PIN, kako bi potvrdio kupovinu. Korisnik je, prilikom kupovina na blagajnama CineStara, dužan naglasiti da li želi za kupovinu koristiti Gotovinu ili dodijeljene bonuse temeljem korištenja Stars Club kartice u skladu sa Općim uvjetima. Zbog sigurnosti i sprječavanja zlouporaba, Korisnik, odnosno osoba koju on ovlasti, su obvezni paziti da se svi postupci na prodajnom mjestu obavljaju u njegovoj nazočnosti, kao i da se sve moguće nejasnoće ili nepravilnosti odmah riješe.
 
Bonusi
17. Korisnik Stars Club kartice može ostvariti sljedeće bonuse:
 • bonus ulaznice
 • bonus bodove
18. Bonus bodovi se ne dodjeljuju prilikom svake kupovine; prilikom kupovine ulaznica unutar Obiteljskog CineStar paketa i ostalih posebnih akcija koje odredi Izdavač. Stars Club kartica se ne može koristiti za plaćanje usluga rođendanskih proslava, grupnih popusta i organiziranih posjeta. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Izdavač pridržava pravo izmjene načina obračuna bonusa navedenih u ovim Općim uvjetima. Bonus bodove nije moguće koristiti za plaćanje specijalnih projekcija, odnosno, paketa koji sadrže ulaznicu i proizvod.
 
Bonus ulaznice
19. Korisnik Stars Club kartice stječe pravo na bonus ulaznice s obzirom na visinu pojedinačne uplate Gotovine na Stars Club karticu. Minimalni iznos pojedinačne uplate Gotovine na Stars Club karticu iznosi 60,00 kn. Bonus ulaznice se ostvaruju samo za pojedinačne uplate Gotovine. Ukupno uplaćeni iznosi prilikom više pojedinačnih uplata se ne zbrajaju i ne mogu se koristiti za ostvarivanje prava na bonus ulaznice.
20. Bonitetna ljestvica ulaznica s obzirom na pojedinačnu uplatu Gotovine na Stars Club karticu:
 • Od 60,00 do 199,00 kn = 0 bonus ulaznica
 • Od 200,00 do 349,00 kn = 1 bonus ulaznica
 • Od 350,00 do 479,00 kn = 2 bonus ulaznice
 • Od 480,00 do 629,00 kn = 3 bonus ulaznice
 • Od 630,00 i više = 4 bonus ulaznice.
21. Bonus ulaznice moguće je zamijeniti za sve ulaznice redovnih projekcija u multipleksima CineStar te u kinu Kapol Boutique Cinema. Zamjena za ulaznice za posebne formate određene u pravilima Izdavača (primjerice RealD 3D i eXtreme), kao i za posebne cijene određene u cjeniku multipleksa CineStar i kina Kaptol Bputique Cinema (primjerice one koje uključuju VIP sjedala, kao i dodatke za duži film), moguća je uz nadoplatu za odnosni dodatak za poseban format ili posebnu cijenu prema važećem cjeniku. Bonus ulaznice nije moguće zamijeniti za 4DX, IMAX, Gold Class projekcije, kao niti za Spektakle, pretpremijere, specijalne projekcije (pakete koji sadrže ulaznicu i proizvod) i boutique sjedala.
 
Bonus bodovi
22. Korisnik Stars Club kartice stječe pravo na bonus bodove s obzirom na visinu jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Stars Club kartice (što ne uključuje potrošnju prethodno dodijeljenih bonusa). Pod pojmom jednokratno podrazumijeva se sljedeće:
 • Prilikom online kupovine i kupovine putem Cinemata kriterij je svaki pojedini nalog za plaćanje Gotovine sa Stars Club kartice.
 • Kod kupovine na blagajnama kina kriterij je nalog za plaćanje Gotovine sa Stars Club kartice za svaki pojedini račun izdan na blagajnama.
23. Bonus bodove Korisnik Stars Club kartice stječe prema sljedećim kriterijima:
 • Za svakih 10 kn jednokratno potrošenog iznosa Gotovine sa Stars Club kartice putem Interneta ili Cinemata, Korisnik stječe 1 (jedan) bonus bod.
 • Za svakih 20 kn jednokratno potrošenog iznosa Gotovine sa Stars Club kartice na blagajnama kina, Korisnik stječe 1 (jedan) bonus bod.
 • Novčana vrijednost 1 (jednog) boda je 1 (jedna) kuna i može se zamijeniti isključivo za proizvode i usluge CineStara i ne može se isplatiti u gotovini.
 • Radi izbjegavanja svake dvojbe, Izdavač pridržava pravo izmjene uvjeta stjecanja i trošenja bonus bodova.
 • Bonus bodovi se ne mogu koristiti u istoj transakciji u kojoj su stečeni.
 • Manjak bodova za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nije moguće nadomjestiti gotovinom u trenutku plaćanja.
 • Za hrvatske filmove Korisnik stječe dvostruki iznos bonus bodova.
 • Bonus bodove nije moguće koristiti za plaćanje specijalnih projekcija, odnosno, paketa koji sadrže ulaznicu i proizvod.
 
STUDENTSKA KARTICA
Izdavanje CineStar Studentske kartice
24. Studentska Kartica se može koristiti u svim CineStar multipleksima te u kinu Kaptol Boutique Cinema. Korisnik Studentske kartice može biti svaki student u Republici Hrvatskoj koji ispuni i preda pristupnicu, predoči valjani index, iksicu ili potvrdu o statusu studenta uz valjanu identifikacijsku ispravu te jednokratno uplati iznos od 9,00 Kn (devet kuna).
25. Korisnik Studentsku Karticu može koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim uvjetima.
26. Studentska Kartica glasi na ime Korisnika i isključivo je Korisnik Studentske Kartice može i smije koristiti. Student može imati samo jednu karticu.
27. Studentska kartica je zaštićena PIN-om sa minimalno šest znamenki (brojevi). Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih strana, Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…) te broj telefona, datum rođendana ili slične PIN-ove koji mogu sadržavati osobne informacije.
28. Korisnik je jedini ovlašten tražiti opoziv stare te izdavanje nove Studentske Kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Studentske kartice. Studentska kartica nije prenosiva na treću osobu.
 
Korištenje Studentske Kartice
29. Studentsku Karticu je moguće koristiti isključivo na blagajnama za prodaju kinoulaznica i na prodajnim mjestima hrane i pića u kinu, osim na prodajnim mjestima alkohola i cigareta.
30. Na Cinematu i na internetu moguće je samo pogledati stanje Index bodova na Studentskoj kartici uz pomoć PIN-a.
31. Korisnik je prilikom kupovine na blagajni kina dužan pokazati identifikacijsku ispravu radi ostvarivanja prava na pogodnosti koje Studentska Kartica omogućava, a koje su u skladu s ovdje navedenim uvjetima.
32. Prilikom kupovine kinoulaznica i proizvoda na blagajni kina Korisnik Nositelj Studentske kartice dužan je upisati svoj PIN kako bi potvrdio kupovinu.
33. Studentska  kartica je valjana do 30.09. tekuće godine, a nakon toga kartica prestaje važiti. Ponovno aktiviranje može se ostvariti osobnim dolaskom Korisnika na blagajnu CineStara, predočenjem valjanog indexa/iksice za tekuću godinu / potvrde o studiranju ovjerene na fakultetu, te važeće identifikacijske isprave. Pri ponovnom aktiviranju nije potrebno ponovno uplatiti 9,00 kn, već Korisniku ostaje na korištenje ista Studentska Kartica s istim serijskim brojem.
34. Index bodovi na Studentskoj Kartici čuvaju se i mogu se zamijeniti za CineStar index poklone max. unutar 12 (dvanaest) mjeseci nakon isteka valjanosti Studentske Kartice.
 
Pogodnosti korištenja Studentske kartice
35. Korisnik Studentske kartice može ostvariti sljedeće pogodnosti:
 • povoljnije cijene kinoulaznica (prema cjeniku važećem na dan kupovine ulaznica);
 • index bodovi;
 • studentski menu (prema cjeniku važećem na dan kupovine)
36. Korisnik Studentske kartice stječe pravo na povoljnije cijene kinoulaznica tijekom tjedna prema važećem cjeniku na dan kupovine ulaznica. Korisnik Studentske kartice može kupiti samo 2 (dvije) kinoulaznice za isti dan. Ostali prodajni artikli u kinu mogu se kupovati neograničeno. Index bodovi se sakupljaju isključivo uz predočenje Studentske kartice.
37. Izdavač zadržava pravo promjene cijena kino ulaznica u izvanrednoj situaciji. Povoljnije kinoulaznice nije moguće kupiti za pretpremijere, Gold Class projekcije te za koncerte i boutique uslugu u Kaptol Boutique Cinema kinu.
38. Korisnik Studentske kartice stječe pravo na povoljnije cijene hrane i pića u CineStaru kupnjom Studentskog menija.
39. Korisnik Studentske kartice stječe pravo na index bodove isključivo kupovinom na blagajnama u CineStaru uz predočenje Studentske kartice i u skladu s ovdje navedenim uvjetima i to na način:
 • Kod svakog plaćanja kino ulaznice Studentskom karticom automatski se bilježe Index bodovi na računu Korisnika, u skladu s bonus programom.
 • Za svaku kupljenu ulaznicu i studentski meni sa Studentskom karticom Korisnik dobiva jedan Index bod.
 
40. Prikupljene Index bodove moguće je zamijeniti za sljedeće CineStar Index poklone:
 • 10 Index bodova - Plakat filma po izboru*
 • 20 Index bodova - Studentski Meni
 • 30 Index bodova - 1 DVD** + Studentski Meni
* Izbor ovisi o raspoloživosti pojedinih plakata
** Izbor ovisi o raspoloživosti pojedinih DVD naslova. 
 

SENIOR KARTICA
Izdavanje Senior Club kartice
41. Korisnik Senior Club kartice može biti svaka umirovljena osoba koja ispuni i preda pristupnicu te na blagajni da na uvid osobnu iskaznicu i odrezak o primljenoj mirovini. Korisnik može Senior Club karticu koristiti isključivo za kupnju kino ulaznica po povoljnijoj cijeni u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Senior Club kartica glasi isključivo na ime Korisnika i jedino je Korisnik ovlašten zatražiti opoziv stare te izdavanje nove Senior Club kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Senior Club kartice.
 
Korištenje Senior Club kartice
42. Senior Club karticu je moguće koristiti u svim multipleksima CineStar i u kinu Kaptol Bputique Cinema. Senior Club kartica se koristi za kupovinu ulaznica po povoljnijoj cijeni isključivo na blagajni CineStara. Ovom karticom mogu se kupiti najviše dvije kino ulaznice po povoljnijoj cijeni za kino predstave koje su na redovnom programu održavaju ponedjeljkom i utorkom osim blagdanima i praznicima. Na osnovnu cijenu ulaznice nadoplaćuju se dodaci za 3D, eXtreme, dužinu filma i VIP sjedala. Popust ne vrijedi za 4DX, IMAX, Gold Class i pretpremijerne projekcije te za Boutique sjedala.
43. Senior Club karticom nije moguće kupiti proizvode iz asortimana koji CineStar nudi niti na iste ostvariti popust.