Opći uvjeti Stars club 2x Bonus Classic kartice

OPĆI UVJETI POSLOVANJA STARS CLUB 2XBONUS KARTICOM (Classic)


1. Kartica
Stars Club 2xBonus Karticu (u daljnjem tekstu: Kartica) izdaje Blitz-CineStar d.o.o., Vice Vukova 6, Zagreb, OIB: 24146311117 (u daljnjem tekstu: Izdavač). Vlasnik kartice je isključivo Izdavač. Nositelj Kartice (u daljnjem tekstu: Nositelj) može biti svaka punoljetna fizička osoba koja ispuni i preda pristupnicu te položi na Karticu minimalno 60,00kn. Korisnik kartice je Nositelj ili osoba koju je Nositelj ovlastio na korištenje Kartice. Vlasnik i korisnik Kartice ne moraju biti ista osoba. Kartica glasi isključivo na Nositelja. Kartica je zaštićena PIN-om sa minimalno šest znamenki (brojevi). Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih strana, Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…) te broj telefona, datum rođendana ili slične PIN-ove koji mogu sadržavati osobne informacije. Jedino je Nositelj ovlašten tražiti zamjenski PIN ili zatražiti opoziv stare te izdavanje nove Kartice. Sustav Vam neće dozvoliti da promijenite PIN, ukoliko isti ne zadovoljava sigurnosne uvjete.

2. Prihvaćanje i promjena Općih uvjeta
Korištenjem Kartice i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem ulaznice za korištenje usluga Izdavača (uključujući sve dostupne prodajne kanale), prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja Stars Club 2xBonus karticom (Classic) ("Opći uvjeti"), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga Izdavača koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Karticu, rezervirati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način stjecati ulaznice za korištenje usluga Izdavača. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje mutipleksa CineStar te Kaptol Boutique Cinema primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih. Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja Kartice odnosno odnosne usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Izdavač Vam savjetuje da prije korištenja Kartice, rezervacije, narudžbe, kupnje ili drugog korištenja usluga Izdavača provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

3. Novčani polozi
Nositelj ili Korisnik mogu polagati novčane gotovinske pologe (u daljnjem tekstu: Gotovina) na Karticu na blagajnama CineStara, Kaptol Boutique Cinema, online ili putem iCineStar aplikacije te koristiti položenu Gotovinu za plaćanja u skladu s Općim uvjetima.

4. Online izdavanje Stars Club 2xBonus Kartice
Nositelj može zatražiti Karticu i online čime se uključuje u program vjernosti sa svim pravima i obvezama kao i u slučaju Kartica izdanih na blagajnama Izdavača, u kojem slučaju će mu se izdati poseban broj kartice za aktivaciju online i pripadajući QR kod. Broj kartice koji dobijete prilikom online aktivacije možete zadržati i koristiti za kupovinu kinoulaznica online, dok za kupovinu proizvoda i kinoulaznica na blagajni kina koristite QR kod koji će biti vidljiv prilikom Vaše prijave u iCineStar aplikaciju s brojem kartice i pripadajućim PIN-om. Ukoliko želite fizičku karticu, istu možete zatražiti na blagajni kina koje ste odabrali prilikom online aktivacije. Sva sredstva s kartice biti će prebačena na novu karticu, a online broj kartice tada prestaje vrijediti. Prilikom prijave u iCineStar aplikaciju s novim brojem kartice dobit ćete i novi QR kod koji će sadržavati novi broj kartice.

5. Korištenje Kartice
Karticu je moguće koristiti u svim kinima, osim na baru u Kaptol Boutique Cinema. Kartica se koristi za kupovinu proizvoda i usluga u svim CineStar kinima, uključujući i Kaptol Boutique Cinema, i to online, na Cinematima i blagajnama kina. Korisnik kartice ima mogućnost korištenja print@home usluge, odnosno sam ispisivati kinoulaznicu. Karticom nije moguće plaćati alkohol i cigarete. Alkoholne proizvode moguće je kupiti StarsClub karticom isključivo u kinu Gold Class by American Express, CineStar Arena Zagreb. Prilikom kupovine kinoulaznica online, na blagajni kina ili na Cinematu, korisnik je dužan upisati svoj PIN, kako bi potvrdio kupovinu. Korisnik je, prilikom kupovina na blagajnama svih CineStar kina, uključujući i Kaptol Boutique Cinema, dužan naglasiti da li želi za kupovinu koristiti Gotovinu ili dodijeljene bonuse temeljem korištenja Kartice u skladu sa Općim uvjetima. Nositelj je dužan čuvati svoju Karticu i odgovorno postupati s njome te je koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Općim uvjetima. Isto tako, zbog sigurnosti i sprječavanja zlouporaba, Nositelj, odnosno Korisnik su obvezni paziti da se svi postupci na prodajnom mjestu obavljaju u njegovoj nazočnosti, kao i da se sve moguće nejasnoće ili nepravilnosti odmah riješe. Ne može se tražiti gotovinski povrat uplaćenih novčanih sredstava, bonus ulaznica ili bonus bodova. Također, prilikom kupovine jednog proizvoda ili usluge nije moguće za plaćanje istovremeno koristiti bonitetni i gotovinski dio Kartice. Bonus ulaznice i bonus bodovi se iznimno ne mogu zamijeniti za ulaznice projekcija koje imaju poseban status zbog ograničenja na koje Izdavač ne može utjecati.

6. Bonusi
Nositelj Kartice može ostvariti sljedeće bonuse:
 • bonus ulaznice
 • bonus bodove
Bonusi se ne dodjeljuju se prilikom svake kupovine; prilikom kupovine ulaznica unutar Obiteljskog CineStar paketa i ostalih posebnih akcija koje odredi Izdavač. Kartica se ne može koristiti za plaćanje usluga rođendanskih proslava, grupnih popusta i organiziranih posjeta. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Izdavač pridržava pravo izmjene načina obračuna bonusa navedenih u ovim Općim uvjetima.

7. Bonus ulaznice
Nositelj Kartice stječe pravo na bonus ulaznice s obzirom na visinu pojedinačne uplate Gotovine na Karticu. Minimalni iznos pojedinačne uplate Gotovine na Karticu iznosi 60,00 kn. Bonus ulaznice se ostvaruju samo za pojedinačne uplate Gotovine. Ukupno uplaćeni iznosi prilikom više pojedinačnih uplata se ne zbrajaju i ne mogu se koristiti za ostvarivanje prava na bonus ulaznice.

Bonitetna ljestvica ulaznica s obzirom na pojedinačnu uplatu Gotovine na Karticu:
60,00 - 199,00 kn - 0 bonus ulaznica
200,00 - 349,00 kn - 1 bonus ulaznica
350,00 - 479,00 kn - 2 bonus ulaznice
480,00 - 629,00 kn - 3 bonus ulaznice
630,00 i više - 4 bonus ulaznice.

Bonus ulaznice moguće je zamijeniti za sve ulaznice redovnih projekcija u svim CineStar kinima, uključujući i Kaptol Boutique Cinema, osim za Boutique sjedala. Bonus ulaznice nije moguće zamijeniti za Gold Class, IMAX, 4DX, spektakle i pretpremijerne projekcije, kao i za Boutique sjedala u Kaptol Boutique Cinema kinu. Zamjena za ulaznice za posebne formate određene u pravilima Izdavača (primjerice RealD 3D i eXtreme), kao i za posebne cijene određene u cjeniku CineStara i Kaptol Boutique Cinema (primjerice one koje uključuju VIP sjedala, kao i dodatke za duži film), moguća je uz nadoplatu za odnosni dodatak za poseban format ili posebnu cijenu prema važećem cjeniku.

8. Bonus bodovi
Nositelj Kartice stječe pravo na bonus bodove s obzirom na visinu jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice (što ne uključuje potrošnju prethodno dodijeljenih bonusa). Pod pojmom jednokratno podrazumijeva se sljedeće:
 • Prilikom online kupovine i kupovine putem Cinemata kriterij je svaki pojedini nalog za plaćanje Gotovine s Kartice.
 • Kod kupovine na blagajnama CineStara i Kaptol Boutique Cinema kriterij je nalog za plaćanje Gotovine s Kartice za svaki pojedini račun izdan na blagajnama.
Bonus bodove Nositelj stječe prema sljedećim kriterijima:
 • Za svakih 10 kn jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice putem interneta ili Cinemata, Nositelj stječe 1 (jedan) bonus bod;
 • Za svakih 20 kn jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice na blagajnama CineStara ili Kaptol Boutique Cinema, osim na baru u Kaptol Boutique Cinema, Nositelj stječe 1 (jedan) bonus bod;
 • Novčana vrijednost 1 (jednog) boda je 1 (jedna) kuna i može se zamijeniti isključivo za proizvode i usluge u svim CineStar kinima, osim na baru kina Kaptol Boutique Cinema i ne može se isplatiti u gotovini;
 • Radi izbjegavanja svake dvojbe, izdavač pridržava pravo izmjene uvjeta stjecanja i trošenja bonus bodova;
 • Bonus bodovi se ne mogu koristiti u istoj transakciji u kojoj su stečeni;
 • Manjak bodova za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nije moguće nadomjestiti gotovinom u trenutku plaćanja;
 • Za hrvatske filmove Korisnik stječe dvostruki iznos bonus bodova.
9. Gubitak Kartice
O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Kartice, Nositelj je dužan osobno obavijestiti Izdavača (info blagajna CineStar kina ili Kaptol Boutique Cinema). Izdavač ne preuzima nikakve financijske obveze ili odgovornost za štetu koja nastane uslijed gubitka ili krađe Kartice. Opoziv Kartice od strane Nositelja moguć je samo ako je Nositelj naveo pravilne podatke koji moraju biti istovjetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Kartice. Iznos pozitivnog salda se, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Kartice, odnosno Zahtjev za opoziv Kartice, prenosi na novu Karticu i ne može se isplatiti u gotovini. Izdavač ne jamči i nije dužan nadoknaditi moguće umanjenje pozitivnog salda nastalo od trenutka gubitka Kartice pa do zaprimanja obavijesti o opozivu Kartice od strane Nositelja.

10. Reklamacije
Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je rješavati na info blagajni CineStara, putem telefona 01/ 6396 720 ili putem e-maila: info@blitz-cinestar.eu

11. Završne odredbe
Za rješavanje mogućih sporova nadležan je sud u Zagrebu. Ovi Opći uvjeti se odnose isključivo na svaku pojedinu Stars Club 2xBonus Karticu i ne mogu se na bilo koji način povezivati s bilo kojom drugom Karticom Izdavača, neke druge ustanove ili društva. Ukoliko Izdavač odluči, iz bilo kojeg razloga, povući Karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje sredstava s Kartice u razdoblju od najmanje 3 mjeseca od dana kada je donesena odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obaviješten putem interneta (www.kaptolcinema.hr i www.blitz-cinestar.hr ).