Osnovni podaci kompanije

Izdavač, ponuđač usluga i sadržaja te vlasnik internetske stranice i njenog sadržaja

Tvrtka: Blitz-CineStar, društvo za kinoprikazivačke usluge d.o.o.
Skraćeni naziv: Blitz-CineStar d.o.o.
Sjedište i adresa: Zagreb, Ulica Vice Vukova 6
OIB: 24146311117
Matični broj subjekta (MBS): 080462348 
Matični broj (MB): 1734067
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital Društva: 21.375.000,00 kn, u cijelosti uplaćen
Godina osnivanja: 2003.
Žiro račun / IBAN: HR0625000091101135222
Banka: Addiko Bank, Zagreb, Slavonska avenija 6
Članovi uprave: Jadranka Islamović, H. Krstulović, H. Kieft